Driftinformation

Återställningsstatus, 17:00

Tyvärr verkar det som om vi inte har haft tillräckligt med otur den här veckan. Hantverkare som arbetar med att återställa vårt kontor har tyvärr råkat komma att klippa en av våra nätverkskablar som går mellan våra serverhallar. Det betyder att vi blev räddade av vår redundans, men att vårt nätverk är nere på 1 Gbit/s mot normala 10 Gbit/s.

Detta har tyvärr en direkt påverkan för återställningen av de kvarstående webb- och e-postservrarna på så vis att hastigheten har sjunkit avsevärt, då vi behöver mer än 1 Gbit/s för att kunna återställa så fort som möjligt.

Men vi är i kontakt med vår leverantör om att få den avklippta kabeln åtgärdad så snart som möjligt, och hoppas på att det inte kommer förlänga återställningstiden nämnvärt.

Uppdatering 20.30 :

Vår leverantör har tvingats tillkalla en fiber-tekniker (för skarvning av kabeln) från Sverige, för att reparera den skadade kabeln. Det kommer komma en ytterligare uppdatering när vi har en tidsuppskattning på när kabeln är återställd.

Uppdatering 22.00:

Vår fiber på 10Gbit/s är nu återställd och återställningsprocessen fortsätter igen i samma höga hastighet som tidigare.

Vänliga hälsningar

Jonathan Gabor

Återställningsstatus, 14:00

Nuvarande status för återställningen är densamma som tidigare; e-posten trillar sakta men säkert in på våra kunders e-postkonton samtidigt som att fler och fler hemsidor för de sista kunderna kommer online kontinuerligt.

Webbservrar:

 • wsl1 och wsl3: ca. 95% online
 • ws42 och ws43: ca. 60% klar

E-postservrar:

 • Mail 1, 2 och 8: återställning pågår. E-post trillar sakta in i de sista kundernas inboxar en åt gången.

Våra tekniker arbetar på att hitta sätt att snabba upp processen, och skulle vi finna ett sätt så informerar vi om det som vanligt här på bloggen och på Twitter. Skulle ni ha några frågor, så är ni som alltid varmt välkomna att ställa dessa, så svarar vi så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar

Jonathan Gabor

Återställningsstatus, 08:00

God morgon

Resultatet av nattens återställningsprocess är att vi borde vara väldigt nära slutet för de sista berörda kunderna, som sitter och väntar. Vi har fortsatt med enskilda e-postakriv, som inte är fullt återställda, men alla funktioner är tillbaks i drift.

Webbservrar:

 • wsl1 och wsl3: ungefär 90% online
 • ws42 och ws43: ungefär 50% online

E-postarkiv:

 • mail2: Återställd
 • Mail1, Mail8: Återställning pågår. E-post trillar långsamt in i kundernas mailboxar en åt gången.

Baserat på den senaste veckans hastighet och våldsamma omläggningar av Surftowns infrastruktur kan tyvärr orsaka driftproblem den kommande tiden, men vi är ytterst uppmärksamma på att lösa varje problem för kunderna så snabbt som möjligt.

Vänliga hälsningar

Kresten Bach Søndergaard
Kommunikationschef
Surftown

Återställningsstatus,18:00

Kära Kunder,

Jag vet inte hur man håller humöret uppe på sista Surftown kunder som inte kommit online än. Det går framåt men långsamt. Dataåterställning från backup system, som själv bestämmer vilken turordning filerna återställs och som ska återställa enormt många filer på en gång.

VI har fyra webbservrar som återställer data från samma backupsystem – och det går så fort som systemet tillåter. Men teknikerna har trollat under loppet av dagen. Då återställningen drar ut på tiden pga. ett överbelastat system så har vi nu bytt till ”progressive restore”. Kort förklarat kommer era filsystem nu tillbaka kund för kund istället för att alla ska vänta vänta till hela serverns filstruktur är återställt.

Status fredag kl 18:00

Webbserver:

 • ws44 färdig 13:00
 • wsl1 och wsl3: ca. 50% online
 • ws 42 och ws43: ca. 25% klar

E-postserver:

 • Mail 4 och 6 färdiga idag.
 • Mail 1, 2 och 8: återställning pågår. E-post ramlar långsamt in i de sista kundernas inboxar en åt gången.
Då våra tidigare tidsuppskattningar inte har hållit så önskar vi inte att hålla någon av er vaken genom att publicera ny uppskattningar baserat på den nuvarande statusen.

Medan allt detta pågår valde en databasserver (mydbb1) att kliva ner igen kl. 16. Den förväntas dock att vara tillbaka inom kort.

Vänliga hälsningar

Kresten Bach Søndergaard
Kommunikationschef
Surftown

Återställandet av e-post och mydbb1

Det är flera här på bloggen och på twitter som frågar efter en deadline för när deras e-post kommer att vara återskapad. Det är dessvärre inte möjligt att säga på nuvarande tidspunkt på när du har din e-post.

Själva återskapelseprocessen sker genom en löpande återställning (rolling restore), där e-post löpande kommer att dyka upp i er inkorg, ett efter ett. Det betyder att några på en e-postserver kommer att börja se sin e-post tidigare än andra. Du kommer bokstavligen talat att kunna se e-posten komma in ett efter ett när processen har kommit till ditt e-postkonto.

Orsaken till det att det tar tid är att e-post består av hundra tusentals små filer och det är antalet filer som avgöra hur lång tid det tar (storleken på filerna har en mindre betydelse i detta sammanhang).

Vi har därför vid nuvarande tidpunkt inte möjligheten att ge en bättre uppskattning än den som redan står angiven på bloggen.

Information om mydbb1
Databasservern, mydbb1, är för ögonblicket otillgänglig. Våra tekniker arbetar på saken.

Vi uppdaterar så snart vi har något nytt!

Vänliga hälsningar

Kresten Bach Søndergaard
Kommunikationschef
Surftown

«< 2 3 4 5 6 >»