webmail

Bättre kommunikation och ny webmail

Vi har fått en del feedback både under och efter händelsen i början av juli, och jag vill gärna kommentera några av era inlägg, som vi värderar högt.

Även om flertalet har varit nöjda med vår hantering, så har det också varit berättigad kritik från en del av våra användare. En väsentlig del kritik har rört tillgängligheten av information om situationen. En användare skriver: ”Bra med en blogg, var en av de hårdast drabbade vilket jag själv fick komma underfund med, saknade lite direkt kommunikation.” En annan användare kommenterar: ”Kommunikationen var fin, då jag först blev uppmärksam på, att mina sidor var nere. Men det är inte bra att jag inte får reda på att sidorna är nere.”

Informationen var för dom flesta tillräcklig, men dessvärre fick ni själv leta rätt på informationen, och det har inte varit tydligt nog på vår hemsida var man kunde hitta den. Det hjälper inte att vi skriver en massa på Twitter, om man inte själv är på Twitter. På samma sätt så försvann viktig information ner i blogg-kommentarer, istället för att stå tydligt i det senaste blogginlägget, så att man hela tiden kunde orientera sig. Det vill vi gärna förbättra. Därför är vi igång med att undersöka möjligheten för alternativa sätt att kontakta våra kunder på, utöver e-post, om problem skulle uppstå. Vi vill också göra det tydligare var informationen kan hittas, likaså vara mer pro-aktiva i vår direktkommunikation till de berörda användarna.

Vi har säkerhetskopior av all data, men ändå var det inte alla våra kunder, som kom upp och körde så snabbt som vi gärna hade velat. Detta kommer i uttryck genom en kommentar från en användare: ”Då jag var ”nere” i riktigt lång tid tycker jag ut ifrån en egoistisk synpunkt att er krishantering inte fungerade så bra.” På bakgrund av vår upplevelser, är vi nu igång med att förbättra återställningprocedurerna, så att vi kan få eliminerat de flaskhalsar, som skapade den extra väntetid för några av er.

Vi har övervägt hur vi kan ge ett plåster på såret för de av er som har varit berörda av problemen. Utöver att förbättra oss på punkterna ovan, har vi beslutat att ge alla våra kunder en gratis uppgradering av er webbmail, som annars var tänkt som en ny produkt. Här är det inte bara tal om en liten uppgradering, utan ett väsentligt mer avancerat alternativ till vår existerande webbmail, som jag törs att kalla den mest avancerade webbmailen på marknaden.

Du får inte bara de standardfunktioner som e-post och kalender, men även integration med sociala medier som LinkedIn och Facebook, och en riktig läcker mobilversion, så att du på ett lätt sätt kan läsa din e-post i din smartphone. Företagskunder kommer senare att få möjligheten att uppgardera sin e-postlösning till ett fullfjädrat exchange-system, med möjligheten för kalenderdelning och allt annat som hör till.

Det kommer vi att berätta mer om, när vi närmar oss en lansering.

Webbmail – max 100 mejl/tim

100Vi har tyvärr blivit tvungna att införa restriktioner på hur mycket mejl man kan skicka via webbmailen. Framöver kan du max sända 100 mejl per timme, och du kan max skicka till 500 mottagare under samma tidsperiod.

Detta gör vi för att säkra en god kundupplevelse i form av en snabb och stabil webbmail. Tyvärr har webbmailen missbrukats av några kunder, som valt att sända ut en massa spam, vilket tyvärr har påverkat våra andra kunder negativt. Jag hoppas du har förståelse för detta, men du är alltid välkommen att ventilera din åsikt…

En annan sak på webbmail-fronten, är att vi just nu står och stampar, och kan inte riktigt bestämma oss för vilken riktning vi ska gå… Vi har mottagit en massa spännande förslag på alternativa webbmail-klienter men samtidigt önskningar om vidareutveckling av Squirrelmail. Men jag återkommer när jag mer information så snart som möjligt!

Ny webbmail: Squirrelmail

Vår nuvarande webbmail (AtMail) har inte direkt varit den mest spännande kundupplevelsen. Man kan lugnt säga att vi har fått in en hel del klagomål genom tiden! Löpande uppdateringar av AtMail har introducerat nya buggar och just nu är där problem med bifogning av filer…

Någonting var tvunget att ske! Så därför installerade vi Squirrelmail på en test-server för att låta kunder med AtMail-problem testa den. Reaktionerna har varit riktigt positiva, och vi beslutade därför att den ska vara tillgänglig för alla våra kunder. Så hädanefter kan du välja fritt mellan både SquirrelMail och AtMail! 🙂

Vi har även ändrat en liten aning på inloggningssidan för webbmailen, där du nu kan välja mellan Squirrelmail, AtMail Simple och AtMail Advanced – där det sistnämnda gäller för både Firefox och IE, som tidigare var uppdelat.

Skulle din favorit vara Squirrelmail, så vill jag dessutom nämna att vi har kopierat över din adressbok från AtMail. I Wiki’n finns dessutom en guide för att göra detta på egen hand, om du skulle vilja byta vid ett senare tillfälle.

Vår driftschef var ursprungligen lite emot att vi skulle köra två webbmail-klienter – men efter närmare undersökning så har han nu ändrat sig. 🙂 Så har du förslag på andra webbmail-klienter, så undersöker vi gärna om det finns möjlighet till detta.

Surftown testar ny Webmail

Då många av er har under en längre period upplevt problem med vår nuvarande leverantör av Webmailen, har vi beslutat oss att testa ett annat alternativ. Den nya Webmailen är tillgänglig via adressen https://webmail-test.surftown.com och jag ser gärna att ni testar den.

Jag tar mer än gärna emot feedback från er om den nya Webmailen, inklusive problemen gällande specialtecken (Å, Ä, och Ö) och generella inställningar. Skriv en kommentar på detta inlägg eller sänd mig ett mail på jga@surftown.com med er feedback.

1 2