namespaces

Uppgradera till PHP 5.3

Visste du att du kan få PHP 5.3 hos Surftown?

Alla kunder hos Surftown har möjlighet att få tillgång till en server med PHP 5.3. Nya kunder kommer automatiskt att tilldelas en server med PHP 5.3, och befintliga kunder kan kontakta kundservice för att bli uppgraderade från PHP 5.2 till PHP 5.3.

Nya möjligheter och bättre prestanda med PHP 5.3
Förutom en del felkorrigeringar i förhållande till tidigare versioner erbjuder PHP 5.3 även en rad funktioner varav några ursprungligen var tänkta för PHP 6.0. Till exempel erbjuder PHP 5.3 namespaces, MySQL native driver och anonyma funktioner (closures). Du kan hitta en fullständig lista över ändringarna på php.net. Där kan du även se korrigeringar och tillägg sedan lanseringen av PHP 5.3.

Förutom de nya möjligheterna råder det även bred enighet om att PHP 5.3 erbjuder betydligt bättre prestanda. Det beror bland annat på tidigare nämnd MySQL native driver, som ger snabbare exekvering av anrop till databasen men det finns även andra bidragande faktorer som sammantaget resulterar i en bättre prestanda.

Bristande bakåtkompatibilitet
Vi rekommenderar att du uppgraderar från version 5.2 till 5.3, men du måste tänka på att PHP 5.3 inte är fullt ut bakåtkompatibel med PHP 5.2. Det innebär att det kan uppstå kompatibilitetsproblem med eventuella program du använder eller om du t.ex. har utvecklat egna system. Det är därför viktigt att du säkerställer att din kod är kompatibel med PHP 5.3 och för detta ändamål rekommenderar vi att du läser migreringsguiden för PHP.

De populäraste programmen är redan kompatibla med PHP 5.3 och du behöver därför bara se till att du har de nyaste versionerna av dina program installerade – däribland alla större system som WordPress, Magento, Drupal och Joomla. Du kan normalt uppdatera till den nyaste versionen via programmets administrationsmodul alternativt kan du hämta den senaste versionen från utgivarens webbplats. Där hittar du också ofta information om hur du uppgraderar till den senaste versionen.

Vill du uppgradera från PHP 5.2 till PHP 5.3 – kontakta kundservice som kan hjälpa med eventuella frågor och starta en uppgradering.