kaffepengar

Slopad betalningsavgift

sverker_betalningsavgiftMånga har reagerat på den betalningsavgift, av Internetworld kallat ”kaffepengar”, som vi har tagit för att täcka de kostnader vi har haft gentemot vår betalningsleverantör gällande onlinebetalningar med kreditkort. Jag har länge ansett detta vara fel av oss och velat ändra på det. Jag tog därför på mig Sverker-rollen och samlade ihop många av de hänvändelser vi har mottagit under åren, och presenterade dessa för chefen och argumenterade för att helt ta bort avgiften när man betalar med kreditkort.

Givetvis höll han med mig om att detta skulle leda till en klar förbättring gällande kundupplevelsen, och vi har nu sett till att ta bort betalningsavgiften för onlinebetalningar från obetalda och kommande fakturor.