flood

Bättre kommunikation och ny webmail

Vi har fått en del feedback både under och efter händelsen i början av juli, och jag vill gärna kommentera några av era inlägg, som vi värderar högt.

Även om flertalet har varit nöjda med vår hantering, så har det också varit berättigad kritik från en del av våra användare. En väsentlig del kritik har rört tillgängligheten av information om situationen. En användare skriver: ”Bra med en blogg, var en av de hårdast drabbade vilket jag själv fick komma underfund med, saknade lite direkt kommunikation.” En annan användare kommenterar: ”Kommunikationen var fin, då jag först blev uppmärksam på, att mina sidor var nere. Men det är inte bra att jag inte får reda på att sidorna är nere.”

Informationen var för dom flesta tillräcklig, men dessvärre fick ni själv leta rätt på informationen, och det har inte varit tydligt nog på vår hemsida var man kunde hitta den. Det hjälper inte att vi skriver en massa på Twitter, om man inte själv är på Twitter. På samma sätt så försvann viktig information ner i blogg-kommentarer, istället för att stå tydligt i det senaste blogginlägget, så att man hela tiden kunde orientera sig. Det vill vi gärna förbättra. Därför är vi igång med att undersöka möjligheten för alternativa sätt att kontakta våra kunder på, utöver e-post, om problem skulle uppstå. Vi vill också göra det tydligare var informationen kan hittas, likaså vara mer pro-aktiva i vår direktkommunikation till de berörda användarna.

Vi har säkerhetskopior av all data, men ändå var det inte alla våra kunder, som kom upp och körde så snabbt som vi gärna hade velat. Detta kommer i uttryck genom en kommentar från en användare: ”Då jag var ”nere” i riktigt lång tid tycker jag ut ifrån en egoistisk synpunkt att er krishantering inte fungerade så bra.” På bakgrund av vår upplevelser, är vi nu igång med att förbättra återställningprocedurerna, så att vi kan få eliminerat de flaskhalsar, som skapade den extra väntetid för några av er.

Vi har övervägt hur vi kan ge ett plåster på såret för de av er som har varit berörda av problemen. Utöver att förbättra oss på punkterna ovan, har vi beslutat att ge alla våra kunder en gratis uppgradering av er webbmail, som annars var tänkt som en ny produkt. Här är det inte bara tal om en liten uppgradering, utan ett väsentligt mer avancerat alternativ till vår existerande webbmail, som jag törs att kalla den mest avancerade webbmailen på marknaden.

Du får inte bara de standardfunktioner som e-post och kalender, men även integration med sociala medier som LinkedIn och Facebook, och en riktig läcker mobilversion, så att du på ett lätt sätt kan läsa din e-post i din smartphone. Företagskunder kommer senare att få möjligheten att uppgardera sin e-postlösning till ett fullfjädrat exchange-system, med möjligheten för kalenderdelning och allt annat som hör till.

Det kommer vi att berätta mer om, när vi närmar oss en lansering.